Правила и услови

Нема скриени трошоци!

Изнајмување македонски автомобил – ДАЛАС КАР. Ние нудиме најдобри патнички возила и комбиња од различна класа. Нашите возила не се стари повеќе од 4 години и сите беа подложени на темелна инспекција за усогласеност на патот.

Возилата се целосно опремени со клима, централен систем за заклучување, воздушно перниче, ABS, електрични прозорци и преостанати парчиња опрема (комплет за прва помош, противпожарен апарат, триаголник, клучеви за заклучување на тркала итн.). Сите наши возила се осигурани и имаат трети лица кои покриваат одговорност.

Барања за изнајмуваните страни: Лицето кое изнајмува возило треба да биде најмалку 20 години, со важечки документ за лична идентификација – пасош и возачка дозвола, со минимум едногодишно искуство возачко).

Возилото може да се вози само од лица овластени со договор за изнајмување. Не наплатуваме дополнително за втор возач, но сепак, ги замолуваме нашите клиенти да го привлечат вниманието во случај да има втор возач, за да можеме да додадеме тоа лице во договорот. Странските клиенти можат да возат во Македонија врз основа на нивните возачки дозволи издадени во нивните земји, доколку информациите за лиценцата се на латиница.

Услови за изнајмување:

Нашите возила се изнајмуваат од нашиот центар во Скопје или од скопскиот аеродром.

На барање на клиент, можеме да го доведеме возилото до која било локација во рамките на границите на Република Македонија и дополнително да наплатиме за тоа.

Ако изнајмено возило не се врати на една од двете локации споменати погоре, или пак не е договорено враќање на друга локација, наплаќаме дополнително 0,40 евра за погон на километар.

По потпишувањето на договорот, возилото се проверува и доколку се забележи какви било неправилности, тој е вклучен како анекс на договорот.

По враќањето на возилото, вработен во компанијата врши увид во возилото и ако е забележана оштетена штета од клиентот, вредноста на штетата ќе се одземе од првичниот депозит.

Возење во странство:

Ние нудиме возила што можат да се возат во странство, во сите земји на ЕУ и Турција.

Доколку сакате да изнајмите едно од нашите возила за да го возат надвор од границите на Република Македонија, ние ќе побараме дополнителен депозит што ќе ви го вратиме по истекот на договорот. Ако клиентот има намера да го вози возилото во странство, тој / таа треба да ја извести агенцијата што е можно порано за да можеме да ја подготвиме потребната документација.

Возачка дозвола:

Клиенти можат да ги изнајмуваат и возат нашите возила со нивните локални возачки дозволи (не е потребна меѓународна возачка дозвола), под услов текстот на лиценцата да е на латиница.

Технички проблеми:

Возилата што ги правиме достапни за изнајмување се одржуваат редовно и се чуваат во многу добра техничка состојба. Како и да е, може да се појават технички проблеми. Во такви случаи, клиентот ќе контактира со агенцијата на нашите броеви за итни случаи, предвидени со договорот за изнајмување.

Ако станува збор за помал проблем и возилото е во состојба на возење, ние може да побараме од клиентите да го одведат возилото до најблиската сервисна станица за да може да се реши проблемот. По истекот на периодот на изнајмување, ќе побараме од клиентот да ни достави фактура за трошоците за поправка и да ја плати целата сума наведена на фактурата. Ако се појави голем технички проблем, веднаш ќе испратиме сервисно возило заедно со слично возило за замена.

Во случај на несреќа:

Првото нешто што треба да направите е да ги повикате броевите дадени во договорот. Потоа треба да се јавите во полицијата (тел. Бр: +389 2 192) и да ги замолите да дојдат и да направат извештај. Ни треба извештајот како доказ. Без извештајот, осигурувањето од трети лица не важи!

Цени:

Сите наши цени се наведени во евра.

Периодот на изнајмување е 24 часа од моментот на изнајмување на возилото. Ако повратот е одложен за 1 до 3 часа од валидни причини, не се наплаќа дополнителен износ. Во случај на задоцнување од 5+ часа, се наплатува 100% од износот, т.е. се смета како уште еден ден за изнајмување на возила.

Нашата викенд стапка го опфаќа периодот помеѓу 12:00 часот во петок до 09:00 часот понеделник наутро.

Месечната стапка важи 30 дена.

Минималниот период за изнајмување е 24 часа.

Во цената е вклучено:

– покриено осигурување од трети лица со најголема стапка

– осигурување од кражба

– сеопфатно осигурување на возилото

Враќање на депозит:

Треба да оставите почетен депозит во готово или кредитна картичка загарантирано за секое возило што го изнајмувате. Депозитот ќе го вратиме по враќањето на возилото.

ОСИГУРУВАЊЕ:

Нашите возила се осигурани од кражби и штети предизвикани од трети лица.

Препорачуваме да го платите ограничувањето со ограничена одговорност, што е помеѓу 1 и 8 ЕУР на ден, во зависност од моделот. Во овој случај, страната за изнајмување е одговорна за штета што може да ја предизвика во висината на лимитот на депозитот.

ПРЕМНОГУ ВАЖНО!

Осигурувањето од оштетување не важи во следниве случаи:

Возилото го управува возачот кој бил под дејство на алкохол или дрога.

Доколку се случи несреќа и нема полициско соопштение за тоа.

Доколку страната за изнајмување дозволува возило да го управува лице кое не е овластено да управува со возилото или ако лицето нема возачка дозвола.

Ако нивоата се штети не како резултат на пожар или сообраќајна незгода.

Ако страната за изнајмување намерно го оштетува возилото или внатрешноста на возилото.

ПРЕМНОГУ ВАЖНО!

ОСИГУРУВАЊЕ НЕ ВАЖИ ВО СЛЕДНИТЕ СЛУЧАИ:

Возилото е оставено отклучено.

Возилото остана без алармот да е вклучен.

Возилото е оставено со документите внатре.

(Ако возилото има звучен систем со отстранлив преден панел) возилото е лево и предната плоча не е отстранета.

ВАЖНО ВАЖНО ВАЖНО

Ве молиме, проверете дали сте го прочитале договорот темелно и ги разбирате клаузулите. Доколку имате какви било прашања, јавете се на нашиот претставник за детални објаснувања.